Επιστημονική Δραστηριότητα - Δημοσιεύσεις

Κατεβάστε όλες τις δημοσιεύσεις του κ Μπεθάνη σε μορφή PDF κάνοντας κλικ εδώ

Links Επιστημονικών Δημοσιεύσεων

A newly detected mutation of the RET protooncogene in exon 8 as a cause of multiple endocrine neoplasia type 2A.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17704047

An assessment of serum leptin levels in patients with chronic viral hepatitis: a prospective study.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17540037

Leptin in the field of hepatic fibrosis: a pivotal or an incidental player?
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16958000

Is preservation of the adrenal vein mandatory in laparoscopic adrenal-sparing surgery?
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17761083

Feasibility of laparoscopic adrenalectomy for large pheochromocytomas.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17651553

Fibrous ring formation in cirrhotics treated with band ligation.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18507088

Long-term therapy with adefovir dipivoxil in hepatitis B e antigen-negative patients developing resistance to lamivudine.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17988233

Biliary tract malignancy and abnormal pancreaticobiliary junction in a Western population.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17914975

Ultrasound-guided liver biopsy in real life: comparison of same-day prebiopsy versus real-time ultrasound approach.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17573828

A single alcohol ingestion does not affect serum hepatitis C virus RNA in patients with chronic hepatitis C.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17105584

Lamivudine monotherapy in HBeAg-negative chronic hepatitis B: prediction of response-breakthrough and long-term clinical outcome.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16556181

Interferon-alpha plus lamivudine vs lamivudine reduces breakthroughs, but does not affect sustained response in HBeAg negative chronic hepatitis B.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16270403

Clinical significance of cytotoxin-associated gene A status of Helicobacter pylori among non-steroidal anti-inflammatory drug users with peptic ulcer bleeding: a multicenter case-control study.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15742993

Toxic hepatitis after sequential administration of flutamide and cyproterone acetate.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15139499

14523

Όροι Χρήσης, πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

κατασκευή ιστοσελίδων webmac
υπηρεσίες ιατρικού marketing Health Solutions